Zákaznický účet

1.    Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2.    Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.    Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Velkoobchodní sekce

1. Velkoobchodní sekce je určená pro podnikatele, ale i pro vlastníky výučního listu oboru kadeřnictví, kosmetika, manikúra, pedikúra.

2. Ve velkoobchodní sekci nakupující získá výhodnější velkoobchodní ceny na produkty značek Berrywell, BBcos, Compagnia Del Colore, Green Light, Palco, Taboo, Evin a ostatní dle aktuální nabídky.

3. Do velkoobchodní sekce je nakupující zařazen po kontrole vyplněného IČ, případně po zaslání kopie výčučního listu oboru kadeřnictví / kosmetika / pedikúra / manikúra na e-mail subert@subert.cz.